25 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล มินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 1 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา

    2018-02-27 11:33:36
    25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล มินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 1 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย ขบวนการสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการจัดงาน ชมรมนักวิ่งในจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลเขาแก้ว