นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมและกล่าวต้อนรับ คณะชมรมไทเก็กจากทั่วประเทศ

    2019-02-21 15:29:36
    21 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมและกล่าวต้อนรับ คณะชมรมไทเก็กจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมกระบวนท่าไทเก็กเพิ่ม 24 ท่า ซึ่งชมรมไทเก็กจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกของชมรมไทเก็กจากทั่วประเทศ ได้มาฝึกอบรมเรียนรู้กระบวนท่าไทเก็กเพิ่มอีก 24 ท่า มีปรมาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และแชมป์โลกไทเก็กจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีชมรมไทเก็กจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมรับการฝึกอบรม ณ ชายหาดแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา