อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.กระบี่ เพื่อเป็นแนวทาง ข้อมูลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ แบบบูรณาการไว้ในศูนย์เดียวกัน

    2019-02-21 15:33:15
    อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.กระบี่ เพื่อเป็นแนวทาง ข้อมูลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ แบบบูรณาการไว้ในศูนย์เดียวกัน วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 10 คน นำโดยนายสัจฐพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานเรื่อง แนวทาง ข้อมูลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS 1669) และหน่วยปฏิบัติงานสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา