25 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

    2018-02-27 11:38:26
    25 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าจะนะ โรงแยกก๊าซจะนะ และผู้สนับสนุน ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ สนามหวังดี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานวางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ทั้งนี้นับเป็นความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ร่วมโครงการอันเป็นเกียรติสูงสุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเข้าถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภาคใต้ตอนล่าง