รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 6 ลูกน้ำเงิน-ขาว อำลาสถาบัน

    2019-02-26 10:28:50
    วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 “ลูกน้ำเงิน-ขาว อำลาสถาบัน” ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา