นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศจีน รับฟังข้อมูลเพื่อร่วมลงทุน รถโมโนเรลหาดใหญ่ของอบจ.สงขลา

    2019-02-26 10:37:22
    22 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัทเอกชน จากประเทศจีน China Railway Engineering Corporation ได้ให้ความสนใจ ในการขอรับฟังข้อมูลเพื่อร่วมลงทุน รถโมโนเรลหาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ ห้วหน้าฝ่ายวางผังและพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ