นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขัน นกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

    2019-02-26 10:46:09
    24 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขัน นกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ สนามหวังดี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอจะนะ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา และในฐานะนายกสมาคมนกเขาชวาเสียงแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ชมรมนกเขาชวาเสียง รวมถึงสมาชิกผู้ส่งนกเขาชวาเสียงเข้าแข่งขัน ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมส่งนกเข้าแข่งขันประชันเสียงจำนวนมาก และนับเป็นความสำเร็จตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งยังส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวา โดยมีนกเขาชวาเป็นสื่อกลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 472,000 บาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลานาน และในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเป็นจำนวนมาก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของนกเขาชวาอย่างแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงนกเขาชวา รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่นอาชีพทำกรงนก ผลิตและจำหน่ายอาหารนก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี