25 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระพิศาล ลิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

    2018-02-27 11:42:04
    25 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระพิศาล ลิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ณ ห้องประชุม เกษม-สุนทร โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา