นายก อบจ.สงขลา ร่วมชมพร้อมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาวงดนตรีออเคสตร้าระดับเยาวชนประจำเมืองสงขลา

    2019-02-26 11:08:25
    นายก อบจ.สงขลา ร่วมชมพร้อมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาวงดนตรีออเคสตร้าระดับเยาวชนประจำเมืองสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา (Living Heritage) สู่เมืองมรดกโลก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190223235527958