นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

    2019-02-26 11:13:41
    นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 มุ่งยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190224144458038