นายก อบจ.สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่

    2019-02-26 11:14:34
    นายก อบจ.สงขลา มอบเกียรติบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190224173522049