นายก อบจ.สงขลา ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระบบ IOT ย่านเมืองเก่าสงขลา

    2019-02-26 11:21:45
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระบบ IOT ย่านเมืองเก่าสงขลา ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมเก้าห้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณหน้าอาคาร Historic Center ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา