นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดงานหลาดแสงดาว บริเวณถนนนางงาม

    2019-02-26 11:22:42
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงานหลาดแสงดาว โดยมี ผ.ศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย ผอ.กิจจา ไวย์ชมพู สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศบาลนครสงขลา นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อ.พ.ท. นายรังสี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณถนนนางงาม ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลาดแสงดาวถือเป็นหลาดกิจกรรม ซึ่งเป็นการนำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัชการที่ 4 เมื่อครั้งประภาสเมืองสงขลา มาเป็นชื่อตลาด ดังนั้นตลาดแสงดาวจึงเป็นตลาดที่ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองเก่า โดยมีการต่อยอดงานวิจัยจาก ส.ก.ว. ทำให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว จนเกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว โดยที่หลาดแสงดาว ถือเป็นเรื่องที่คิด และทำร่วมกันจากทุกฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคีคนรักเมืองสงขลา รวมทั้ง 15 องค์กร ที่ทุ่มเททำงานร่วมกันอย่างหนัก จนเกิดเป็นพลังบวก ร้อยการทำงานกันระหว่างชาวบ้าน และนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ถือเป็นการร่วมกันคิดสิ่งดีๆ เรียกว่าร่วมกันคิดบวกเพื่อบ้าน เพื่อเมืองในเรื่อง หลาดกิจกรรม ที่ตั้งชื่อว่า หลาดแสงดาว คิด บวก ดี บนถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์