นายก อบจ.สงขลา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา

    2019-02-26 14:47:29
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา ประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา โดยมีภาคีคนรักเมืองสงขลาเป็นผู้ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา และครั้งนี้ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี สุนทรีย์ในเมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก เพื่อให้เกิดกิจกรรมการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา ประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา โดยการสร้างนักดนตรี และวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้าระดับเยาวชนประจำเมืองสงขลา ที่เสริมคุณค่าในการนำเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก