นายก อบจ.สงขลา ตรวจอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

    2019-02-28 10:11:24
    25 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ชีพอายุ ภายในอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมชั้นที่ 1 เป็นกิจกรรมในส่วนของการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร ชั้นที่ 2 จะเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เกี่ยวกับการออกกำลังกายประกอบดนตรี (บาร์สโลบ) และในส่วนของชั้นที่ 3 จะเป็นกิจกรรมประเภท ฝึกอาชีพหัตถกรรมฝีมือการทำเครื่องทองน้อย