อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

    2019-03-05 11:21:39
    อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระองค์ท่านกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการและบริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกระทรวงแรงงาน และการสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาพ : ศิริวรรณ ไกรดิษฐ์ ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา