นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการวิ่งการกุศลเพื่อสงขลาสู่มรดกโลก "SINGORA 5 K MICRO MARATHON"

    2019-03-05 11:31:00
    3 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการวิ่งการกุศลเพื่อสงขลาสู่มรดกโลก "SINGORA 5 K MICRO MARATHON" ณ จุดปล่อยตัว หน้าโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายรังสี รัตนปราการ นายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคม คณะกรรมการจัดงาน ชมรมนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนักวิ่งให้ความสนใจและเข้าร่วมวิ่งจำนวนมาก