ผู้เชี่ยวชาญฯ ร่วมงานแถลงข่าวการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย

    2019-03-05 13:57:01
    5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนนายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นายยุทธน หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย กรมการยาสูบแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย เพื่อติดตาม เร่งรัด เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ที่ ห้องประชุม สนามกีฬาติฒสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา ซึ่งได้นำเสนอปัญหาภาษีบุหรี่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและการดำเนินการของ อบจ เพื่อเป็นมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บภาษบุหรี่ดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการแถลงข่าวการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ของประธานอนุกรรมการฯด้วย