นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 MONEY EXPO HATYAI 2019

    2019-03-14 10:57:55
    8 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 MONEY EXPO HATYAI 2019 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ธนาคารและของสถาบันการเงิน 40 สถาบันเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาให้เติบโต ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม