นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างของ บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้

    2019-03-14 11:07:13
    7 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างของ บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ ในส่วนของงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา