นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันสงขลา

    2019-03-14 11:11:33
    10 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันสงขลา ณ บริเวณถนนนางงามหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงขลา ต่อจากนั้นคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถึงสมาคมและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมประกอบพิธี บวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 177 ปี เนื่องในวันสงขลา ณ บริเวณภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา