ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sadao Border Bikeweek”

    2019-03-14 11:23:34
    “การท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อบจ.สงขลา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่เกื้อกูลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตทางสังคม การสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 62 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sadao Border Bikeweek” ณ ลาน เอ็มบีไอ รีสอร์ท หมู่ที่ 7 บ้านไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยพลตำรวจตรีธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ และนายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศบาลตำบลสำนักขาม กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง สตั๊นโชว์ มีการแสดงบนเวที วงบุ๊ค The Voice และวงบางกอก หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มีการแสดงบนเวที วงม๊อคค่า และหินเหล็กไฟ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และชาวไบค์เกอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างล้นหลาม ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา