นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการเครือข่ายฯ และอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

    2019-03-14 14:27:34
    11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการเครือข่ายฯ และอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ