ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ

    2019-03-14 14:43:32
    12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กิจกรรมที่ 4 หลักสูตการทำโดนัทจิ๋ว กลุ่มเป้าหมายจากอำเภอนาทวี