อบจ.สงขลา ให้บริการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี!!

    2019-03-14 14:46:43
    อบจ.สงขลา ให้บริการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี!!