ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

    2018-02-27 15:13:21
    ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา