ปลัด อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 9/2562

    2019-03-15 14:32:48
    วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161