นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ครบรอบ 34 ปี

    2019-03-15 14:55:22
    14 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ครบรอบ 34 ปี ณ หอประชุมภูพิงศ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณร่วมในพิธี