ผู้เชี่ยวชาญฯ วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันว่าวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

    2019-03-18 10:27:00
    16 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันว่าวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ร่วมกับนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ณ ลานว่าวแหลมสมิหลาสงขลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562