นายก อบจ.สงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายธนกร ศรีสงค์ กำนันตำบลระวะ ในโอกาสเปิดที่ทำการกำนันแห่งใหม่

    2019-03-18 10:29:18
    16 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายธนกร ศรีสงค์ กำนันตำบลระวะ ในโอกาสเปิดที่ทำการกำนันแห่งใหม่ ที่ตำบลระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา