นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานปั่นเพื่อการกุศล "ปั่นสานฝัน ปั่นรักเพื่อน้อง ต้านภัยยาเสพติด รักษาสิ่งแวดล้อม" และงาน "ธารน้ำใจสู่รั้วโรงเรียนบ้านกลาง"

    2019-03-18 10:36:40
    17 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านกลาง จัดกิจกรรมงานปั่นเพื่อการกุศล "ปั่นสานฝัน ปั่นรักเพื่อน้อง ต้านภัยยาเสพติด รักษาสิ่งแวดล้อม" และงาน "ธารน้ำใจสู่รั้วโรงเรียนบ้านกลาง" โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) สงขลา 1 ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประธานขมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกลาง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน และนักปั่นเพื่อการกุศล ร่วมในกิจกรรม ซึ่ง อบจ.สงขลาให้การส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมการออกกำลังกาย แสดงออกถึงความรักความสามัคคีจากทุกภาคส่วน เป็นกิจกรรมที่รณรงค์และส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่หันมาออกกำลังกาย โดยการสนับสนุนการใช้การปั่นจักรยาน ในการออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง