นายก อบจ.สงขลา ประธานกล่าวแสดงความยินดี ในการจัดกิจกรรม ธารน้ำใจสู่รั้วโรงเรียนบ้านกลาง

    2019-03-18 11:21:31
    17 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวแสดงความยินดี ในการจัดกิจกรรม ธารน้ำใจสู่รั้วโรงเรียนบ้านกลาง ทั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา