รองนายก อบจ.สงขลา เป็นตัวแทนท้องถิ่นร่วมต้อนรับการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

    2019-03-20 09:37:46
    วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนท้องถิ่นร่วมต้อนรับการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร. 074303161