รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในอำเภอสิงหนคร เพื่อร่วมกันคิดวางแผนเชิงระบบ ครั้งที่ 1/2562

    2019-03-20 09:52:46
    วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในอำเภอสิงหนคร เพื่อร่วมกันคิดวางแผนเชิงระบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องปาริชาติ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161