รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิด งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย"

    2019-03-25 16:04:35
    วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังพร้อมด้วย นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่ มาพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161