27 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ร่วมประชุมการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนเชื่อมต่อกับด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่ตำบลสำนักขาม

    2018-03-05 11:27:07
    27 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหสัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ร่วมประชุมการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนเชื่อมต่อกับด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่ตำบลสำนักขาม โดยมีนายขจรศักด์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา โยธาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา