วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้

    2019-03-25 16:19:23
    วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2562 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161