อบจ.สงขลา เตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชาวสงขลา สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี

    2019-03-29 14:47:04
    อบจ.สงขลา เตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชาวสงขลา สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีจิตใจเบิกบาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 “ช่อลำดวนเกมส์” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และคุณเสาวณีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” อย่างต่อเนื่องทุกปี ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161