อบจ.สงขลาพร้อมเป็นต้นแบบการบริหารจัดการบริการสำหรับผู้สูงวัย เพื่อนำสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

    2019-03-29 15:42:16
    อบจ.สงขลาพร้อมเป็นต้นแบบการบริหารจัดการบริการสำหรับผู้สูงวัย เพื่อนำสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สวนหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานฯ ได้ขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคี ขวัญกำลังใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161