2 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป และห้องบำรุงความรู้ ที่รองรับเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในยุค 4.0

    2018-03-05 11:28:54
    2 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป และห้องบำรุงความรู้ ที่รองรับเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในยุค 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณถนนคนเดิน กำแพงเมืองเก่า