นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสวนสาธารณะในเฟสที่ 1 และตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะในเฟสที่ 2

    2019-04-04 13:42:15
    30 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสวนสาธารณะในเฟสที่ 1 และตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะในเฟสที่ 2 โดยรอบ ซึ่งทางผู้จัดสวนเตรียมนำต้นไม้มาลง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ของสวนในเฟสที่ 2 ต่อไป