อบจ.สงขลา จัดการแข่งขัน FOOTBALL YOUTH CUP ประจำปี 2562

    2019-04-04 13:47:17
    30 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดการแข่งขัน FOOTBALL YOUTH CUP ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รู้โดยการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นการปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างการมีระเบียบวินัยให้แก่ตนเอง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด