นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-04-04 13:58:55
    30 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความคืบหน้า ของการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา