รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์

    2019-04-04 14:20:06
    31 มีนาคม 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161