รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

    2019-04-04 14:44:28
    31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้มรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161