ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (เด็กไทยไม่จมน้ำ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-04-04 14:57:16
    ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (เด็กไทยไม่จมน้ำ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้จากหน้าเฟสบุ๊คเพื่อใช้ในการสมัคร) สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวไญยวรรณ ลิ่มเสรีตระกูล หัวหน้าระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.093-5848840***