นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมงานวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา 1 เมษายน และร่วมมอบทุนการศึกษาแทนนายกอบจ.สงขลา

    2019-04-04 14:58:19
    1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทน นายกอบจ.สงขลา ร่วมงานวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา 1 เมษายน และร่วมมอบทุนการศึกษาแทนนายกอบจ.สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานร่วม ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา