2 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนา กับนักวิชาการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคสื่อมวลชน จัดสัมมนา "พลังงานบ้านเรา...เอาไงดี"

    2018-03-05 11:32:54
    2 มีนาคม 2561 สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ "พลังงานบ้านเรา...เอาไงดี" และเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ "ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน" โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในเวทีเสวนา กับนักวิชาการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคสื่อมวลชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพลังงาน ให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภาคใต้ และของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต