การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

    2019-04-04 15:01:13
    การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา