นายก อบจ.สงขลา ทำพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทาน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

    2019-04-04 15:04:03
    1 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทาน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ไปยังเวทีกลาง หน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562